Sayfalar

Maun Suresi Faziletleri


41 Defa okuyan Hz. Muhammed'i rüyasında görür.

41 kere küçük çocuğa okunsa o çocuk afetlerden korunur.


Fatiha Suresi'nin Faziletleri

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur. Fatiha Suresi 7 ayettir. Fatihayı çok okuyan kişiye bu ayet Cehennem kapılarında kapak olur. Cehennem üzerinden salim olarak geçer. Fatiha ve Ayetel Kürsiyi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur. Fatihayı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha Suresi şifa verir. Ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Fatiha; istekdir, münacaattır, dua dır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükafatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

Namaz Surelerinin Sırası
 Namazı kılmak her müslüman kardeşimizin borcu olmakla birlikte namazda dikkat edilmesi gereken hususlarda mevcuttur. Bu hususta sizleri aydınlatmak için namaz surelerinin namaz esnasında hangi sırayla okunması gerektiğini belirteceğiz.


Kureyş Suresi Faziletleri


Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

[Kim, Kureyş Suresini okursa, Cenab-ı Allah ona, Ka'be'yi tavaf edenlerin ve orada i'tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.]

İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki:


Rabbena Suresi ve Rabbena Suresi MealiRabbena Suresi Arapça Okunuşu
  • Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve 
  • fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.
  • Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.


Rabbena Suresi  Anlamı